سایت مذهبی وصال

Previous
Next

#داستانک 💠

بهش گفتم امام زمان (عج) رو دوست داری؟🤔

گفت: آره ! خیلی دوسش دارم🙂
گفتم: امام زمان حجاب رو دوست داره یا نه؟🤔
گفت: آره!😌
گفتم : پس چرا کاری که آقا دوست داره انجام نمیدی؟😏
گفت: خب چیزه!…. ولی دوست داشتن امام زمان عج به ظاهر نیست ، به دله🙄
گفتم: از این حرف که میگن به ظاهر نیست ، به دله بدم میاد😒
گفت: چرا؟😕
براش یه مثال زدم:🙃
گفتم: فرض کن یه نفر بهت خبر بده که شوهرت با یه دختر خانوم دوست شده
و الان توی یه رستوران داره باهاش شام می خوره.👫
تو هم سراسیمه میری🏃
و می بینی بله!!!! آقا نشسته و داره به دختره دل میده و قلوه می گیره.💑
عصبانی میشی و بهش میگی: ای نامرد! بهم خیانت کردی؟😠😭
بعد شوهرت بلند میشه و بهت میگه : عزیزم! من فقط تو رو دوست دارم.🙁💓
بعد تو بهش میگی: اگه منو دوست داری این دختره کیه؟ چرا باهاش دوست شدی؟😔
چرا آوردیش رستوران؟ اونم بر می گرده میگه: عزیزم ظاهر رو نبین! مهم دلمه!😪❤️
دوست داشتن به دله…
دیدم حالتش عوض شده😔
بهش گفتم: تو این لحظه به شوهرت نمیگی: مرده شور دلت رو ببرن؟😓
تو نشستی با یه دختره عشقبازی می کنی بعد میگی من تو دلم تو رو دوست دارم؟😓
حرف شوهرت رو باور تفکر
نی؟🤔
گفت: معلومه که نه! دارم می بینم که خیانت می کنه ، چطور باور کنم؟😔
معلومه که دروغ میگه😒
گفتم: پس حجابت….🤔
اشک تو چشاش جمع شده بود😢😓
روسری اش رو کشید جلو
با صدای لرزونش گفت: من جونم رو فدای امام زمانم می کنم ، حجاب که قابلش رو نداره😔💛
از فردا دیدم با چادر اومده😕
گفتم: با یه مانتو مناسب هم میشد حجاب رو رعایت کرد!🤗
خندید و گفت: می دونم ! ولی امام زمانم چــــــادر رو بیشتر دوست داره🤗😊
می گفت: احساس می کنم آقا داره بهم لبخنــــــــــد می زنه.☺️

بله ما مثل حر، امام زمانمون رو محاصره نکردیم

ولی ما میتونستیم امام زمان رو از محاصره غیبت در بیاریم اما در نیاوردیم…

💢 محاصره ای که صهیونیست ها بیش از هزار ساله که انجام دادن و نمیذارن آقامون بیاد…

🔵 تو خودت رو نگاه کن.

به بقیه چیکار داری؟

بگو یابن الحسن من باشم و تو غریب باشی…؟😭

به خودت بگیر. تو به بقیه چیکار داری؟

🌷انقدر غصه بخور عزیز دلم تا یه شبی امام زمان علیه السلام تو رو یه گوشه ای کنار بکشه و بفرماید:

فلانی تقصیر تو نیست… تو آروم باش عزیزم… تو آروم باش…

بعد بگو: آقا ولی من میدونم تقصیر منه…😭

میخوای عجب نگیری؟

✅ برو در خونه خدا و “به نیمه خالی لیوانت” نگاه کن. بهش توجه کن

انقدر گریه کن تا خدا تو رو توی آغوش خودش بگیره و بگه:
💕💖عزیز دلم… اینجوری هم نیست.. ببین من دوست دارم…

فهرست مطالب

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.