سایت مذهبی وصال

کمک به نیازمندان

برای کفاره گناهان(کم کردن روی شیطون وضدحال به نفس😁😍)

«الصدقة تکسر ظهر الشیطان [8]؛ صدقه کمر شیطان را می‌شکند».

صدقه باعث آمرزش گناهان و فزونی مال است. (بقره/268)